Köpvillkor

Allmänna villkor för köp och leverans

Dessa villkor gäller från och med den 4 juni 2024.

1. Allmänt
1.1. Eldorado är ett varumärke inom Axfoodkoncernen som ägs av Dagab Inköp & Logistik AB (org.nr 556004-7903) (hädanefter ”Dagab”, ”oss” eller ”vi”). Eldorado omfattar en mängd olika produkter inom livsmedel och non food i lågprissegmentet. Eldorado är dock mer än bara produkter på hyllan. Vi är ett livsstilsvarumärke som med stor kreativitet och känsla bjuder in våra konsumenter till massa roligheter, t.ex. klädkollektioner.

1.2. Följande villkor gäller alla beställningar som görs av konsument (hädanefter ”du”, ”dig” eller ”din”) på Dagabs hemsida www.eldoradovaror.store (hädanefter ”Hemsidan”). Genom att göra en beställning på Hemsidan godkänner du villkoren som anges i detta dokument (hädanefter ”Köpvillkoren”) samt intygar att du har tagit del av Dagabs integritetspolicy.

1.3. Att produkter tillhandahålls på Hemsidan vid en viss tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa produkter alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på Hemsidan.

1.4. Vid var tid gällande Köpvillkor är publicerade på Hemsidan. Dagab har rätt att när som helst i tiden uppdatera och ändra Köpvillkoren utan att meddela dig på förhand. De Köpvillkor som är tillämpliga på din beställning är den version som finns tillgänglig på Hemsidan vid tidpunkten för beställningen. Vi rekommenderar dig därför att alltid hålla dig uppdaterad om de senaste Köpvillkoren.

1.5. Dagab har vidare rätt att när som helst i tiden uppdatera, ändra, begränsa och/eller ta bort innehåll eller funktioner på Hemsidan utan att meddela dig på förhand.

2. Avtal och kunduppgifter
2.1. Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap eller agerar i egenskap av företag, och som har leveransadress i Sverige. Detta verifierar du genom att genomföra en beställning på Hemsidan.

2.2. Dagab förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning, t.ex. om felaktiga personuppgifter har uppgivits eller om det finns andra sakliga skäl.

2.3. Dagab förbehåller sig rätten att neka din beställning om du bryter mot dessa Köpvillkor. Vid eventuell avstängning blir du informerad om detta.

3. Priser och avgifter
3.1. De priser som anges på Hemsidan är inklusive mervärdesskatt och exklusive fraktkostnaden.

3.2. Fraktkostnaden för varje beställning kan variera beroende på storleken eller vikten på de beställda varorna. Den lägsta standardfraktkostnaden är 79 SEK. Beroende på storleken eller vikten på de beställda varorna kan fraktkostnaden överstiga 79 SEK. Kostnaden för frakten anges tydligt innan du slutför din beställning i kassan.

4. Betalningssätt
4.1. Du kan betala för dina varor på de olika sätt som anges nedan.

Kortköp
Du kan ange dina betalningsuppgifter vid beställningen genom att använda ett giltigt betalkort (American Express, VISA, Maestro eller Mastercard). Aktuellt belopp reserveras direkt på ditt kort, men kommer inte att debiteras förrän varorna har skickats. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns och att köparens adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.

Klarna – Betala direkt
Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), 556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi Betala Direkt där betalningen görs direkt till Klarna. Betalningen kan ske på tre sätt: med ditt betal- eller kreditkort, via banköverföring eller genom ett kopplat bankkonto. För mer information eller frågor hänvisar vi till www.klarna.com eller Klarnas kundtjänst.

Apple Pay
För betalning med Apple Pay är det kortvillkoren som gäller för det betal- eller kreditkort som är anslutet till Apple Pay. Du bekräftar ditt köp i din iPhone.

5. Beställning
5.1. Du gör din beställning via Hemsidan. Läs mer här för information om hur du lägger din beställning.

5.2. När du har lagt din beställning kommer vi att skicka en orderbekräftelse per e-post till dig. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt.

5.3. Våra kläder trycks on-demand av vår samarbetspartner som därefter skickar kläderna direkt till dig i ett paket med oss som avsändare. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på https://www.axfood.se/om-axfood/dataskydd/.

6. Leverans
6.1. Vi strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss. Vårt mål är att leverera inom 5 – 15 arbetsdagar efter att vi har fått och bekräftat din beställning till utlämningsställe i Sverige, såvida inget annat har avtalats. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Du kommer att per e-post få information om förväntat leveransdatum. Om du inte får din beställning på förväntat leveransdatum, vänligen kontakta vår kundservice på info@eldoradovaror.store.

6.2. Om din beställning inte kan levereras efter flera försök, eller om din beställning inte hämtas ut på utlämningsstället efter flera påminnelser, har vi rätt att debitera dig kostnaden för att returnera beställningen till oss. Denna avgift motsvarar din fraktkostnad för din beställning.

7. Ångerrätt
7.1. Du har 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär att du har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar (s.k. ångerfrist). Tiden räknas från den dag du tagit emot varan. Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag.

7.2. För att kunna nyttja ångerrätten behöver du kunna uppvisa att du har ångrat dig inom denna tidsperiod och meddelat oss detta. Vill du ångra ditt köp kan du skicka ett e-postmeddelande till info@eldoradovaror.store med information om ordernummer och vilken vara du vill ångra. Alternativt kan du fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär (ångerblankett) till oss. Du hittar ångerblanketten här.

7.3. För att produkten ska förbli i gott skick om returnering önskas är det viktigt att bryta förpackningen med försiktighet. Du har ansvar för returpaketet fram till dess att det kommit oss tillhanda.

7.4. Om du utövar din ångerrätt ska du, utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag du meddelat att du ångrar köpet, på egen bekostnad sända tillbaka varan till Dagab Inköp & Logistik AB c/o Redgert Comms, Vasagatan 50, 111 20 Stockholm. Lämna de varor du önskar returnera på ett utlämningsställe i Sverige.

7.5. Om du utövar din ångerrätt inom rätt tid kommer vi att betala tillbaka betalningen som vi erhållit av dig. Återbetalning kommer att ske snarast möjligt från det att varan har returnerats eller från den dag då du visar att du har returnerat varan. Återbetalning vid retur sker på likadant sätt som betalningen vid köpet. Om du väljer att behålla vissa av varorna och endast delvis ångrar din beställning, återbetalas inte fraktkostnaden.

7.6. På det belopp som ska återbetalas förbehåller vi oss rätten att göra värdeminskningsavdrag i den mån du har hanterat varan i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova varan) och att lappar och etiketter är intakta.

8. Reklamation
8.1. Du har rätt att reklamera varor som är felaktiga enligt Konsumentköplagen (SFS 2022:260) under förutsättning att felet uppstod inom tre (3) år från att varan avlämnades till dig och att du meddelat oss om felet inom skälig tid efter du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Vad som anses vara inom skälig tid bedöms från fall till fall och avgörs med hänsyn till varans beskaffenhet men reklamation som görs inom två (2) månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara inom skälig tid.

8.2. Om du önskar reklamera en vara ska du kontakta kundtjänst på info@eldoradovaror.store så snart som möjligt. I din reklamation önskar vi att du beskriver felet/skadan samt bifogar bilder på varan och skadan så att vi kan göra en bedömning av felet/skadan.

8.3. Om du vill skickar vi en ny vara till dig. Om du inte vill ha en ny vara kommer vi att göra en återbetalning till dig. Återbetalning sker på likadant sätt som betalningen vid köpet.

9. Force majeure och andra befrielsegrunder
Om Dagab inte kan utföra sina åtaganden gentemot dig till följd av omständigheter som kan anses ligga bortom Dagabs kontroll så utgör det inte ett avtalsbrott. Dagab förbehåller sig rätten att ändra eller inte genomföra leverans med kort varsel vid t.ex. tekniska problem, andra kommunikationsfel, hinder i trafiken, väderförhållanden, trafikolyckor eller liknande omständigheter, naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda eller försening i tjänster från underleverantör på grund av nämnda omständigheter eller annan omständighet utanför Dagabs rimliga kontroll. Dessa eller liknande omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om en
sådan situation skulle uppstå, kommer dock Dagab försöka att utföra åtaganden i möjligaste mån och i de fall det inte är möjligt att kompensera dig i skälig omfattning.

10. Behandling av personuppgifter
Dagab behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter samt betal- och orderinformation bl.a. för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig och kunna hantera din beställning. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på https://www.axfood.se/om-axfood/dataskydd/.

11. Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till varumärken och upphovsrätt, på Hemsidan tillhör Dagab eller licensgivare. All användning av Hemsidan och dess innehåll är endast tillåtet för ditt personliga bruk. Annat användande, såväl för kommersiella som för privata syften, är inte tillåtet utan Dagab skriftliga godkännande.

12. Tillämplig lag och tvist
12.1. Svensk rätt tillämpas på dessa Köpvillkor. Om du som kund vill framföra klagomål eller har andra synpunkter vill vi gärna att du tar kontakt med vår kundtjänst på info@eldoradovaror.store. Om vi inte kan komma överens kan du även göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm, https://arn.se/, som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Dagab följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. I annat fall ska tvisten slutligt avgöras av allmän domstol.

12.2. Som konsument har du även möjlighet att använda dig av EU-kommissionens ODR-plattform (online dispute resolution) rörande tvistlösning på nätet. ODR-plattformen hittar du här: http://ec.europa.eu/odr.

13. Bolagsinformation
Dagab Inköp Logistik AB
Kontor: Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Organisationsnummer: 556004-7903

Kontakta kundservice på: info@eldoradovaror.store